Ons aanbod

Ruime openingstijden

Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. Naschoolse opvang tot 18.30 uur.

Openingstijden zijn altijd bespreekbaar dus indien er behoefte is aan opvang buiten de bovengenoemde tijden, laat het ons weten.

Incidentele opvang

Een aantal plekken reserveren we dagelijks om incidentele opvang mogelijk te maken. Ook als u regulier geen opvang afneemt, is het mogelijk hier gebruik van te maken.

Flexibele opvangplaatsen en opvangtijden

Heeft u bijvoorbeeld onregelmatige diensten en kunt u moeilijk vooruit aangeven welke dagen u zou willen reserveren? Geen probleem! Hiervoor hebben we flexibel opvangplaatsen, ook als de opvangtijden vooraf niet helemaal helder zijn.

Eten en drinken

Op woensdagmiddag en evt vrijdagmiddag starten we de dag met een lekkere lunch. Tijdens de vakantiedagen en studie en ADV dagen zal dit tussen 12.00 en 13.00 uur ook gebeuren. U geeft zelf de lunch aan uw kind mee en wij zullen erop toezien dat dit niet “vergeten” wordt.

Wij bieden de kinderen vers fruit en groente aan als ze uit school komen. Daarnaast zorgen we voor een tussendoortje in de vorm van een koekje en bieden we de kinderen een aantal keren in de middag drinken aan (water of ranja).

Het is mogelijk kinderen bij ons ook de avondmaaltijd te laten gebruiken. Wij zullen de zelf meegebrachte maaltijden serveren aan een gezellig gedekte tafel. Gedachte achter dit aanbod is vooral rust creëren voor ouders en kind in de vroege avond. Het kind heeft lekker gegeten als hij thuis komt en kan in alle rust genieten van papa en mama voor hij naar bed gaat.

Eerste proefdag is gratis

Uiteraard mag een kind eerst eens komen testen wat hij/zij van onze BSO vindt. Hiervoor maken we een afspraak tijdens het intakegesprek.

Buiten spelen

We gaan veel naar buiten en zijn dan ook regelmatig te vinden bij 't Olifantje (speeltuin), Bekkerveld en het Aambos. De terreinen zijn afwisselend en zorgen ervoor dat er bij iedere gelegenheid iets anders te beleven valt.

Muziek en workshops

We willen de kinderen de kans bieden kennis te maken met nieuwe dingen door ze workshops aan te bieden op het gebied van dans, kunst, muziek en nog veel meer. De kinderen mogen samen muziek maken en worden in de gelegenheid gesteld instrumenten te leren kennen en te bespelen.

Huiswerk begeleiding

Kinderen worden begeleid met hun huiswerk. Er is een rustige ruimte beschikbaar waar ze dit alleen, met begeleiding of met elkaar kunnen maken.

Vervoer

Vervoer tussen school en de BSO locatie gebeurt per auto, per taxi of te voet. Lopen gebeurt alleen als kinderen daar toe in staat zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de afstand en de leeftijd van de kinderen. Daarnaast is vervoer dusdanig georganiseerd dat het ook mogelijk is gedurende de opvanguren een kind van locatie te verplaatsen voor bijvoorbeeld muziek of sportles.