Visie Kinderdagverblijf

Visie

Michelles Kinderdagverblijf gaat uit van een aantal basale behoeften van kinderen, ouders en leidsters:

  • Ouders willen de grootst mogelijke individuele aandacht en zorg voor hun kind. Zij willen dat hun kind gezien en gekend wordt door de mensen die voor ze zorgen als ze er zelf even niet zijn.
  • Kinderen zoeken warmte en veiligheid. Alleen zo kunnen zij zich ten volle ontwikkelen.
  • De samenwerking tussen opvang, ouders en kinderen werkt alleen goed als er sprake is van partnerschap, gedeelde normen en waarden, over en weer respect en persoonlijk contact.

Goede zorg geven vraagt buiten kennis en scholing vooral passie!

Kinderen brengen een belangrijke periode van hun eerste levensjaren bij ons door. Michelles KDV biedt opvang in een huiselijke sfeer waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door ze activiteiten aan te bieden die hen aanspreken met mogelijkheden tot ontspanning en inspanning. Een rijke uitdagende omgeving waarin kinderen diverse mogelijkheden hebben om zich op een stimulerende manier te vermaken, ook voor de allerkleinste.

Opzet

Doordat we zelfstandig zijn kunnen we zelf creatief reageren op de behoefte die specifiek bij onze kinderen en onze ouders ligt en zijn we niet gebonden aan regels of afspraken met andere vestigingen.

Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen. 1 groep voor kindjes tot 2 jaar (maximaal 6 kinderen op een dag) en 1 groep voor kindjes vanaf 2 jaar (maximaal 15 kinderen op een dag). Binnen onze opvang werken alleen vaste begeleidsters vanuit ons team. Heel klein dus met alle ruimte voor individuele aandacht voor ieder kind.

We werken met een kleine groep en zijn daardoor in staat veel contact met ouder en kind te hebben. Dit contact gebruiken we om onze dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van ouder en kind. Tijdens ieder breng of haalmoment is er gelegenheid tussen ouder en leidster even met elkaar te spreken en evt bijzonderheden rondom het kind met elkaar uit te wisselen. Als leiding vinden we het van belang dit moment ook iedere keer bewust te gebruiken waardoor we zeker weten dat de zorg die wij verlenen ook de zorg is die het kind volgens de ouder nodig heeft.