GGD Inspectie

Zowel Michelles Kinderdagverblijf als Michelles Buitenschoolse opvang zijn kritisch bekeken door de GGD voordat de nodige vergunning afgegeven zijn.

Inspecties vinden minimaal 1 maal per jaar plaats. Tijdens ons verblijf op de Ruys de Beerenbroucklaan 32 hebben wij jaarlijks inspecties gehad op zowel het kinderdagverblijf als de BSO. Deze inspecties zijn altijd zeer positief verlopen. In 2014 en 2015 mochten wij dan ook taart ontvangen van de gemeente als compliment voor onze dienstverlening. Ook op onze nieuwe locatie hebben er inspecties plaatsgevonden. En ja hoor, in 2016 mochten wij wederom een taart in ontvangst nemen!

De laatste inspectie heeft plaatgevonden in februari 2017. Het inspectierapport kunt u vinden via onderstaande link.

Wegens onze verhuizing en daardoor wijziging van adres en organisatielocatie, zijn de inspectierapporten van onze oude vestiging allemaal komen te vervallen en niet meer opvraagbaar bij het LRKP. Mocht u hierin toch geinteresseerd zijn, zijn deze wel bij ons op de vestiging ter inzage beschikbaar. U kunt hier gerust om vragen.

De inspectierapporten van onze nieuwe locatie zijn openbaar en zijn beschikbaar op de vestiging. Vraag er gerust naar als u hierin geinteresseerd bent.

De rapporten zijn ook in te zien op internet op de site van het LRKP via deze link:

Buitenschoolse opvang: Instectierapporten Michelles BSO

Kinderdagverblijf: Inspectierapporten Michelles Kinderdagverblijf